V starejših hišah je veliko težav s kapilarno vlago. Težave so predvsem povezane z neprijetnim vonjem po vlagi, plesnijo, odpadanjem ometa, poškodbami konstrukcije.

Če iščete odgovore na vprašanja o plesni, potem preverite BLOG – plesen, kjer se odvija projekt 100 vprašanj = 100 odgovorov o odpravljanju plesni.

Vzroki se največkrat pokažejo pri oslabljeni ali poškodovani hidroizolaciji. V marsikaterem primeru pa dejansko niti ni vgrajena.  In tako smo soočeni s stalnim odpadanjem ometa, odpravljanjem plesni, zatohlega vonja.

Načinov za reševanje teh težav je na tržišču kar nekaj. Eden izmed njih je tudi elektronsko izsuševanje vlage, kot temu nekateri pravijo.

In ker dobivam kar nekaj vprašanj, glede mnenja na elektronske izsuševalce vlage, podajam kratko razlago.

Kako delujejo?

Elektronski izsuševalci delujejo na principu elektroosmoze. Poenostavljeno to pomeni, da s spreminjanjem polaritete vode usmerjajo njeno gibanje izven gradbene konstrukcije.

Sistem, ki ga napaja električna energija, obrne proces kapilarnega dviga v kapilarni spust. To pomeni, da se vlaga, ki je prej prodirala po zidu navzgor, začne pomikati navzdol, od koder je prišla.

 

elektroosmoza

Preprečevanje vlage z elektroosmozo

 

Obstajata nekako dve izvedenki tega sistema.

  1. Brezžični sistem
  2. Sistem s pomočjo elektrod.

Prav tako se domet posamezne naprave razlikuje glede na proizvajalca.

Sam postopek vgraditve ni zahteven in se praviloma izvede v enem dnevu.

sanacija kapilarne vlage

Sanacija kapilarne vlage

 

Pa dejansko delujejo?

Ko sem sistem nekoliko podrobneje spoznaval, sem naletel na kar nekaj opravljenih raziskav, kjer so meritve pokazale zmanjšanje vlage v sami konstrukciji.

Če izhajam iz teh podatkov, lahko rečem, da torej v nekaterih primerih lahko odpravlja plesen in težave s kapilarno vlago.

V katerih primerih delujejo?

Po informacijah na spletu, bi to lahko bili primeri, ko gre za:

  • kapilarno vlago v objektih, ki nimajo izvedene horizontalne hidroizolacije,
  • objekte, kjer je hidroizolacija slabo izvedena ali poškodovana.

Kdaj ne delujejo?

  • Ko objekt ni zaščiten pred neposrednim dostopom vlage,
  • ko vlaga do konstrukcije ali celo v notranjost prodira s strani,
  • ko gre za kondenzacijsko vlago.

Zaključek

Osebno elektronskega izsuševanja ne tretiram kot 100% rešitev za odpravo plesni. To pa predvsem zato, ker sem že bil v prostoru, kjer se je tudi po montaži tega sistema, plesen ponovno pojavila. Predvidevam sicer, da je izvajalec ustrezno pregledal objekt in ocenil, da bo elektroosmoza rešila težave s plesnijo.

Ker pa rezultati nekaterih testov kažejo pozitivne učinke, lahko sklepam, da je vseeno lahko učinkovita rešitev za določene primere.

Bistveno je torej, da ugotovite, kakšen je vzrok nastanka plesni in vlage,  temu primerno pa se potem prilagodi rešitev.