Zgornji video prikazuje, kako se razraščajo hife, z njih pa odpadajo spore že ob najmanjšem tresljaju.

Plesen se razvije iz spor. Spore raznih plesni pa so stalno prisotne v vsakem stanovanju. Temu se je v normalnem življenju nemogoče izogniti. Gibljejo se v zraku, kot prah, prinašamo jih našim bivanjem, hrano, raznimi rečmi. Da pa iz spor nastane plesen, so potrebni ustrezni pogoji.

Kakšni so ustrezni pogoji za nastanek plesni?

Da se plesen razvije je potrebna vlaga in ustrezna temperatura. Najbolje uspeva v temnih in vlažnih prostorih, s temperaturo od 0°C pa do 40°C in pri pH vrednosti med 4,5 in 6,4. To pomeni, da plesni ugaja  kislo okolje.

V prostorih za razvoj plesni zadostuje že 70% relativna vlažnost.

Da plesen uspeva na kisli podlagi je izredno pomembna informacija, saj veliko domačih “priporočil” svetuje uporabo kisa za odstranjevanje. Kis plesen sicer uniči, vendar hkrati tudi pripravi primernejšo podlago za ponovno rast. Po navadi plesen čez čas izbruhne še v hujši obliki.

Koliko časa potrebuje plesen za nastanek?

Razvojna doba plesni je od dveh dni pa tudi do več mesecev. Odvisna je od vrste plesni, ki se razvija in intenzivnostjo ostalih dejavnikov.

Spodnji graf prikazuje kako se je plesen razvijala v času desetih dni pri različnih temperaturah prostora.

Tabela: ?asovni potek razvoja plesni v povezavi s temperaturo
Postopek testiranja:

Test je bil opravljen na kruhu. Pri enaki količini vsebnosti vlage, so bili trije vzorci zaprti v plastično vrečko. Prvi vzorec je romal v predal, drugi v hladilnik in tretji v zamrzovalnik. Deset dni spremljanja je podalo rezultate iz zgornje tabele.

Rezultat:

Podatki nazorno pokažejo, kako na razvoj plesni vpliva temperatura. Razvije se bistveno hitreje in v večjem obsegu.

Da bo pravilno interpretirano…

To ne pomeni, da bomo z nižjo temperaturo v prostoru onemogočili plesen. Teoretično je sicer izvedljivo, vendar življenje v zamrzovalniku ni ravno najprijetnejše. Z nižanjem temperature prostora posredno vplivamo na povečanje vlage. Hladen zrak lahko namreč absorbira bistveno manjšo količino vlage, kot topel. Posledično hitreje prihaja do kondenzacije.

Kaj predstavlja hrano plesni?

V človekovem bivalnem okolju je hranljivih snovi za razvoj plesni na pretek (ometi, disperzijske barve, les, tekstil tapete, prah itd). V glavnem pridobivajo hrano iz snovi, ki vsebujejo organsko vezan ogljik (glukoza, maltoza, saharoza), čeprav nekatere vrste plesni lahko predelajo tudi celulozo.

Ker plesni tekmujejo z bakterijami za vire hranil, mnoge vrste izločajo toksine, ki pa so lahko za človeka škodljivi. Kako plesen vpliva na zdravje, pa si preberite v članku: Plesen in zdravje.